BECOME PART OF THE

GIRLS' HIGH FAMILY

Always reaching larger and higher

Our dedication

TO EXCELLENCE

DIE HOËR MEISIESKOOL PAARL IS ‘N DINAMIESE EN MULTI-KULTURELE SKOOL GELEË AAN DIE VOET VAN DIE PAARLBERG. ONS VERTROU U SAL AL DIE INLIGTING VAN DIE SKOOL IN DIE WEBWERF VERVAT, INSIGGEWEND VIND.

Our girls benefit from a team of highly qualified and hardworking staff who enjoy working with the youth. The excellent relationships between learners and teachers provide an ethos that effectively supports and encourages learning, which is also reflected in the consistently high results achieved in the final matriculation examination each year. A recent example of this is the excellent results attained by the 2018 matriculants – a 100% matric pass rate. In a class of 98 matriculants there were 96,6% Bachelor Passes, 29 A-aggregates and nine pupils who achieved 7 distinctions. The work ethic of our brilliant teachers is commendable and a privilege and they will support each learner to pursue her own dreams regarding academic results.

Die ontwikkeling en verbetering van elke leerder se eie talent en potensiaal is vir ons belangrik met die uiteindelike doelwit dat sy verantwoordelik en verantwoordbaar sal wees. Binne die skool heers daar ook ‘n atmosfeer waar elke leerder as persoon raakgesien word en waar die meisies opreg deernis en omgee vir mekaar toon. Die jong volwasse dames wat hierdie skool aan die einde van matriek verlaat het reeds uitstaande prestasies op akademiese, kulturele en sportterrein behaal en hulle is toegerus en het die nodige selfvertroue om van hul naskoolse lewe ‘n algehele sukses te maak.

Die HMS Paarl is 143 jaar oud en ons is trots op ons geskiedenis wat ‘n fondament skep vir elke leerder se toekoms in ‘n wêreld vol heerlike uitdagings.

One secret of success in life is for a human to be ready for his/her opportunity when it comes. – Benjamin Disrael

Focus on

Academic

Academic achievements don’t just reflect intelligence but also perseverance, good study habits and the ability to collaborate – in other words, conscientiousness.

Focus on

Sport

Die waarde van sport by HMS lê in die deelname en persoonlike ontwikkeling van elke sportvrou. Our history of sporting excellence is a tribute to our dedicated teachers and professional coaches who are passionate about our players.

Focus on

The Arts

Arts at Girls’ High include theatre, music, visual arts, dance, debating and public speaking. We have a long-term commitment to the arts and numerous opportunities are on offer where each individual’s self-confidence on stage and in life can be developed.

Focus on

Wellness

The wellness and lifestyle programme of our girls helps teachers and learners to manage the pressures of everyday life and to ensure an internal happiness. The true magic of Paarl Girls’ High lies in the wellness programme invested in each beautiful girl.

KEEP UP WITH THE GIRLS