DEVELOPMENT

OF CHARACTER

through activity & sport

Creating good

SPORTSMANSHIP AND CHARACTER THROUGH SPORT

Die rol van fisiese ontwikkeling speel ’n baie groot rol in die emosionele ontwikkeling van enige kind.  Daarom is dit vir Hoër Meisieskool Paarl baie belangrik dat al ons dogters aan sport moet deelneem, met die klem op maksimale deelname en genot! Vir HMS Paarl is deelname, spanwerk, sportmangees en gereelde deelname net so belangrik as die individu wat groot hoogtes bereik. Ons bied ’n groot verskeidenheid sportsoorte aan:

SOMER – atletiek, tennis, swem, skaak, tweekamp
WINTER – netbal, hokkie, landloop, skaak, muurbal

Deelname aan sport is nie verpligtend nie, maar ons moedig al ons leerders aan om ten minste aan een winter- en een somersport deel te neem. In alle sportsoorte streef ons daarna om soveel as moontlik spanne in die liga in te skryf. Aangesien maksimale deelname vir ons baie belangrik is, poog ons om in al die sportsoorte topafrigters te verskaf en waar die behoefte hom voordoen, maak ons ook van buite-afrigters gebruik.  Afrigters word gereeld op kursusse gestuur sodat hulle te alle tye op hoogte kan bly van die nuutste verwikkelinge in die betrokke sportsoort.

Ons sportfasiliteite sluit die volgende in: multi-funksionele Astro-oppervlak, atletiekfasiliteite, 6 netbalbane, 6 tennisbane en ’n swembad. Ons top spanne neem gereeld aan toernooie deel en gaan jaarliks op toere en kursusse buite die Wes-Kaap.

General Sport Queries: sport@paarlgirlshigh.com

ATHLETICS

At GHS our goal is for athletics to reach new heights in the next 5 years. We have world standard tartan long jump and triple jump facilities. Track items are practised at Brug Street athletics track whilst field items are practised at the school. We participate at Prestige, 4M, Interschools and GHS Relay Athletics meetings. We currently have 39 athletes in the Central Boland Team, 8 athletes in the Boland Team and 5 Athletes in the Western Cape Team. Four athletes obtained medals at the SA Junior National Championships.

Primary School: adippenaar@paarlgirlshigh.com
High School: mvisagie@paarlgirlshigh.com

BIATHLON

We have athletes in the Boland Team who participate at the SA Biathlon Championships.

Primary School & High School: tferreira@paarlgirlshigh.com

TENNIS

In die afgelope 5 jaar gaan tennis by HMS van krag tot krag. HMS het 6 tennisbane. Professionele tennisafrigting word deur die jaar aan topspelers gebied. Ons het 2 spelers in die Boland o/15 A-span en een leerder is tans 4de op die o/14 SA tennisranglys.

We participate in the following events: Agnes Pauw, Gerrie Berner, Interschools, All Girls’ Festival, Marilie Moolman and CR v.d. Merwe Curro tennis tournaments.

Primary School: lburger@paarlgirlshigh.com
High School: mdreyer@paarlgirlshigh.com

MUURBAL

Muurbal is ‘n nuwe sport by HMS. In 2016 neem die span deel in die liga en presteer baie goed.  

High School: lkemp@paarlgirlshigh.com

SKAAK

Ons skaakspan kry weekliks afrigting. HMS het in 2016 3 Boland- en 2 Wes-Kaapspelers opgelewer.

Primary School & High School: hcoetzee@paarlgirlshigh.com

SWEM

Professionele swemmers affilieer by swemklubs in die Paarl. Daar is ‘n swembad by die skool. Alle ander swemmers oefen by HMS. Ons neem ook jaarliks deel aan die 4M, Interskole en verskeie ander plaaslike swemgalas.

Primary School: tvandervyver@paarlgirlshigh.com
High School: sfourie@paarlgirlshigh.com

HOCKEY

At Paarl Girls’ High we have 14 High School teams that compete against strong Boland and Western Cape hockey teams from March to August. We are very fortunate to have an astro on the school grounds and this has led to the growth and strength of our hockey in recent years. The Primary School has practice time as well as home games on the astro. Our focus is on developing the individual to be part of a fun, challenging and learning hockey environment. 

We participate in the following hockey days, clinics and tournaments: 
High School: St Mary’s Investec Hockey Festival, DF Malan coaching clinic, All Girls’ Festival, The Cape Town International Hockey Festival, Bloemhof u.16 Tournament, Rustenburg u.16 Tournament, Paarl Vallei coaching clinic, Kwagga Junior Hockey Tournament and Interschools.
Primary School: Parel Vallei coaching clinic and various hockey days.

Primary & High School: abeukes@paarlgirlshigh.com

NETBAL

Die skool het van die begin af uitgeblink op sportgebied en hierdie tradisie word vandag nog deur ons netbalspelers voortgesit. HMS het ses netbalbane. Vyf bane is onlangs opgegradeer sodat kitsnetbal, genaamd “Fast 5”, hier gespeel kan word.

We participate in the following events: GHS Netball Sports Day, Interschools, All Girls’ Festival, Wildeklawer, Top Schools Competition and Waterkloof Netball Festival.

In 2016 the u/18A netball team obtained an overall 4th position at the Wildeklawer Netball Tournament. The team also participated at the National Top School Competition and is one of the Top 10 schools in SA. 

Twee spelers is opgeneem in die SA 0/18-oefengroep. 16 spelers verteenwoordig die Kaapse Wynland Distrik, 12 spelers verteenwoordig Boland en 8 in die Wes-Kaapspan opgeneem.

Primary School: lcronje@paarlgirlshigh.com
High School: estrauss@paarlgirlshigh.com

BUITESKOOLSE SPORTSOORTE

Leerders wat aan SASCOC-erkende sportsoorte deelneem wat nie by HMS aangebied word nie en op hoë vlak presteer, moet amptelike bewyse van hul prestasies, op ‘n briefhoof van die betrokke sportliggaam, verskaf. SACOC-erkende sportsoorte se prestasies sal deur die sportkomitee en bestuurspan van die skool oorweeg word om sodoende ook aan hierdie leerders erkenning te gee. Ons het ook provinsiale en nasionale verteenwoordiging in buitesporte gehad.

Noodhulp

Leerders kan lede van ons noodhulpspan word deur ‘n Vlak III-Noodhulpsertifikaat te verwerf op eie koste. Deur die jaar word daar ook sportbeseringskursusse deur kundiges aangebied om ons spanlede se kennis uit te brei. Die spanlede doen diens by al ons tuiswedstryde.