GENERATIONS OF

LEADING WOMEN

Established in 1876, Girls’ High continues to produce versatile individuals who become leaders in their field.

About

HISTORIC SCHOOL

Geleë aan die voet van die alombekende Paarlberg, vind ons twee statige “ou Dames” – die skool- en koshuisgebou van die Hoër Meisieskool Paarl. Die geboue is gerieflik ingerig met baie moderne geriewe. Paarl Girls’ High School was founded after the School Committee of Paarl Boys’ High School decided in September 1874 to establish a girls’ school, because Miss Elizabeth Barker’s school for young girls was closing. Miss Barker’s vision was a school for young girls where the focus was firmly on Mathematics and Science.

Op 17 Januarie 1876 is die “Meisjes Hoogere School” geopen in die gebou wat op die hoek van Zeederberstraat en Zeederbergplein geleë is. Elizabeth Baker was die eerste prinsipaal en daarna het mej. Buchanan tydelik waargeneem. Die nuwe skoolgebou is teen Julie 1880 klaar en word op 26 Julie van dieselfde jaar ingewy.

Elke onderwyser en hoof het oor die jare ‘n unieke bydra gemaak tot die karakter van die skool wat voortleef in die handel en wandel van elke meisie van Hoër Meisieskool Paarl.

LISTEN TO OUR SCHOOL SONG
Ghs About Historic School
Ghs About Vision Mission

Our School

VISION & MISSION

Ampliora et Altiora: Larger and Higher
To turn away from things that are small, mean, foolish and unworthy and to follow what is true, pure, honest and just.

SKOOLVISIE:
Ons skep ‘n gelukkige en uitdagende leefruimte waarin elke individu met trots haar volle potensiaal kan bereik.

SCHOOL VISION:
We create a happy and challenging environment where every individual can proudly achieve her full potential.

What are the values promised in our vision? 
Ons skep:

value or promise: we make an effort
gelukkige leefruimte
value or promise: we would like all learners to experience fulfilment
uitdagende leefruimte
value or promise: we set high standards
elke individu
value or promise: we treat all learners fairly and in the same way
volle potensiaal
value or promise: we help learners to set personal goals

“Let us learn then to live and make use of the present, for the days that are here we can never get again…”

What is the

GIRLS' HIGH MAGIC?

In die skool heers ‘n Girls’ High Magic wat nie aan towerkuns te danke is nie, maar aan die volgende: Alles wat ons het waaraan mense voor ons gewerk het, is ons voorreg en verpligting om eienaarskap daarvan te aanvaar en om dit as ‘n nalatenskap aan die volgende geslag oor te dra.

Ons verantwoordelikheid is om uit ons foute te leer en met daardie nuwe insig te verseker dat ons nie dieselfde foute maak in die toekoms nie. Die geskiedenis en tradisie maak dus ons besluitneming beter vir die toekoms. Dit maak nie saak watter vaardighede, kennis, vermoëns, kwaliteite, opvoeding, geleerdheid of geleenthede ons by HMS Paarl verwerf het nie – dit is wat ons daarmee doen wat die verskil maak. Dit help nie om al die dinge te hê en niks daarmee te doen nie. Ons het dalk nie so baie soos ander nie; maar die verskil lê steeds in die verskil wat ons maak met wat ons het.

What makes us really proud? To hear the following: Girls’ High is really a well-balanced, excellent, competent institution – not because they always win, but there is always the belief… Our girls are able to communicate in a multicultural world and across varied types of teams.

Academic achievements here at Girls’ High don’t reflect just intelligence but also what we call “non-cognitive skills”, such as perseverance, good study habits and the ability to collaborate – in other words, conscientiousness. Personality counts. Economist James Heckman says a personality trait, marked by diligence, perseverance and self-discipline even correlate with financial success – and that is one of our most important responsibilities – not only to lay the foundation to financial independence, but to develop each girl’s personality into conscientiousness.

Girls’ High Magic
Our school shield

Our school shield

AND ITS SIGNIFICANCE

Almost the first thing a girl purchases when she comes to this school is a blazer. In order to wear it with pride it is necessary to know its significance as well as the meaning of the school badge. The Latin words in the white scroll attached to the dark green shield read AMPLIORA ET ALTIORA, meaning ‘Larger and Higher’. These words highlight the reason why we are inspired to emulate the lifestyle of the Nautilus. To turn away from things that are small, mean, foolish and unworthy and to follow what is true, pure, honest and just.

The shell pictured on the dark green background between the letters G and H is the Nautilus, a well-known shell which is often washed up on rare sea-shores. The Nautilus forms the home and shelter of a small and defenceless sea organism. In the Nautilus, the sea organism is safe and grows every day until it is strong and ready to leave its shell. This symbolises the life of a Girls’ Higher at Paarl Girls’ High School – she will be protected until she is ready to leave the shell.

APPLY TODAY

APPLICATION PROCEDURE

- Download the Paarl Girls' High School Application for Admission. See links below.
Laai die aansoekvorm vir toelating tot Hoër Meisieskool Paarl af. Sien die skakels hieronder.

- Complete the Application form. Please ensure that all certified documents are included with the Application form.
Voltooi asseblief die aansoekvorm volledig. Maak asseblief seker dat al die gesertifiseerde dokumente, by u aansoekvorm ingesluit is.

- Submit the completed Application form at Paarl Girls' High School Reception on or before the closing date, 17 March 2020.
Handig die volledige voltooide aansoekvorm by Hoër Meisieskool Paarl se Ontvangs voor of op die sperdatum, 17 Maart 2020.

- If you are applying for accommodation in the HOSTEL, please ensure EARLY application as interviews for the Hostel are conducted prior to the closing date for applications.
Indien aansoek gedoen word vir koshuisverblyf, maak seker aansoeke word vroegtydig voltooi omdat onderhoude daarvoor voor die sluitingsdatum plaasvind.

- Incomplete applications will not be considered.
Onvolledige aansoeke sal nie oorweeg word nie.

- Go to the link and Register your application to Paarl Girls' High School on the Western Cape Education Department's website from 17 February 2020 - 17 March 2020. Registration for Application
Gaan na die skakel om u aansoek by Hoër Meisieskool Paarl op die Wes-Kaapse Onderwysdepartement se webwerf te registreer vanaf 17 Februarie 2020 - 17 Maart 2020. Registrasie tot Aansoek

- The School will inform you of your status of your application.
Die skool sal u in kennis stel omtrent die stand van u aansoek.


GRADE 8 APPLICATIONS

OPEN 17 February 2020 & CLOSE on 17 March 2020