STANDING FOR

ACADEMIC EXCELLENCE

Where every

LEARNER CAN EXCEL

At Paarl Girls’ High we stand for academic excellence! At the same time, however, it is important to us that each individual reaches her full potential, whatever that may be.

Aristoteles het tereg gesê: “Geluk is die beloning van deugsaamheid.” By HMS PAARL word aan die volle potensiaal van ‘n kind aandag gegee en as ‘n kind se hart gelukkig is, presteer hulle op alle gebiede.

Ghs_Academic_01

Become a part of our family

APPLY TODAY

APPLICATION PROCEDURE

- Download the Paarl Girls' High School Application for Admission. See links below.
Laai die aansoekvorm vir toelating tot Hoër Meisieskool Paarl af. Sien die skakels hieronder.

- Complete the Application form. Please ensure that all certified documents are included with the Application form.
Voltooi asseblief die aansoekvorm volledig. Maak asseblief seker dat al die gesertifiseerde dokumente, by u aansoekvorm ingesluit is.

- Submit the completed Application form at Paarl Girls' High School Reception on or before the closing date, 17 March 2020.
Handig die volledige voltooide aansoekvorm by Hoër Meisieskool Paarl se Ontvangs voor of op die sperdatum, 17 Maart 2020.

- If you are applying for accommodation in the HOSTEL, please ensure EARLY application as interviews for the Hostel are conducted prior to the closing date for applications.
Indien aansoek gedoen word vir koshuisverblyf, maak seker aansoeke word vroegtydig voltooi omdat onderhoude daarvoor voor die sluitingsdatum plaasvind.

- Incomplete applications will not be considered.
Onvoltooide aansoeke sal nie oorweeg word nie.

- Go to the link and Register your application to Paarl Girls' High School on the Western Cape Education Department's website from 17 February 2020 - 17 March 2020. Registration for Application
Gaan na die skakel om u aansoek by Hoër Meisieskool Paarl op die Wes-Kaapse Onderwysdepartement se webwerf te registreer vanaf 17 Februarie 2020 - 17 Maart 2020. Registrasie tot Aansoek

- The School will inform you of your status of your application.
Die skool sal u in kennis stel omtrent die stand van u aansoek.