ENRICHING OUR

LEARNERS' EDUCATION

with the beauty of Culture

Our Culture

Music & Drama

Arts at Girls’ High include theatre, music, visual arts, dance, debating and public speaking. We have a long-term commitment to the arts and numerous opportunities are on offer where each individual’s self-confidence on stage and in life can be developed.

LAERSKOOL-DRAMA
Leerders vanaf gr 2-7 kan by die dramaklasse inskakel. Klasse is een maal per week vir een uur lank.
Daar is elke jaar groot deelname aan die Interskole-Kunstefees wat ook by HMS aangebied word. Leerders vanaf gr 4-7 kan in in verskeie kategorieë deelneem soos bv. Twee sprake, prosas, gedigte en monoloë. Die kunstefees is in beide tale. Drama bied aan leerders die geleentheid om hul selfvertroue, kreatiwiteit en verbeelding as individu te ontwikkel. Elke tweede jaar bring die laerskool ‘n produksie op die planke. Alle leerders, vanaf die Pixie-klas tot by graad 7’s, neem hieraan deel. 
LAERSKOOL INTERSKOLE-KUNSTEFEES
Drama-leerders en ook nie-drama-leerders van HMS, PPS en Gimnasium, kry die geleentheid om tydens hierdie fees hulle talente ten toon te stel d.m.v spreekkore, voordrae, monoloë, prosas en tweesprake. There are also categories for English choral verses, recitations, monologues, proses and dialogues.
LAERSKOOL-SENIORKOOR
HMS spog met ‘n Grondslagfase- en ‘n Seniorkoor. Both choirs participate in the annual Paarl Eisteddfod and certain functions during the year.
Ons Seniorkoor het in die tweede kwartaal aan Bekoor deelgeneem en was ook gaste by Refentse se konsert wat in Noord-Eind se skoolsaal gehou is.

LAERSKOOL REDENAARS

Laerskoolleerders word jaarliks ingeskryf vir die ATKV Redenaarskompetisie. Daar is Afrikaans Huistaal asook Afrikaans Addisionele taal kategorieë. Die afgelope 3 jaar het van ons leerders deurgedring na die nasionale finaal.
At the ‘On the tip of your tongue’ competition, Afrikaans and English Home Language speakers get the oppertunity to convince audiences about a topic of their choice.
Ons neem aan Laerskool Gimnasium se jaarlikse onvoorbereide Redenaarskompetisie asook Laerskool La Rochelle se Engelse Redenaarskompetisie deel. From grade 4 -7, learners’ prepared orals are on the public speaking format to give all learners exposure to this very important life skill.
LAERSKOOL PRODUKSIES
Elke tweede jaar kry die laerskool ‘n geleentheid om n verhoogproduksie op die planke te bring. Alle leerders van die Voorskoolse Sentrum en die laerskool word hierby betrek.
HOëRSKOOL-DRAMA

Each year, Girls’ High takes part in eisteddfods in the surrounding areas, such as Paarl Valley Eisteddfod, Stellenbosch Eisteddfod as well as the Tygerberg International Eisteddfod. Ons neem ook gereeld deel aan dramafeeste, onder andere die Logan Toneelfees, Montagu Toneelfees asook die ATKV Tienertoneel. In 2016 is HMS se produksie ” eie…r?” deur na die streeksfinaal van die ATKV Tienertoneel in die Kunstekaap. 

Daar word elke tweede jaar ‘n grootskaalse musiekblyspel op die planke gebring wat groot gehore trek.
HOëRSKOOL-ORKES

Ons moedig graag alle leerders aan wat ‘n musiekinstrument bespeel en reeds ‘n sekere standaard bereik het om by die orkes aan te sluit. Klassieke en ligte musiek word ingeoefen en die leerders put groot genot daaruit om saam musiek te kan maak. Ons speel tydens elke saalbyeenkoms en tree gereeld by verskillende funksies op, asook by Eisteddfods.

Ghs_Culture_03

Visual Arts

Ons hoërskoolleerlinge kan, as ‘n vakkeuse, kuns as ‘n buitevak neem. Dit word aangebied by die Jack Meyer Kunssentrum.

The Jack Meyer Art Centre provides specialised Visual Art and Design tuition in an inspiring, creative and disciplined atmosphere.

Subject choices Gr 10, 11 & 12

Visual Art and Visual Art Theory

 • Painting and Drawing
  Classes follow the CAPS curriculum and various mediums such as acrylic, colour washes, graphite powder and more, are explored. Learners are encouraged to express themselves while being exposed to fine art, from the old masters to contemporary art.
 • Graphic Art:  Printmaking and Drawing
  Classes focuses on the disciplines of drawing and printmaking, using charcoal, pastels, pencils, pen and ink wash. Printmaking covers as many disciplines as possible including lino printing and etching.The use of new media in conjunction with traditional techiques, are encouraged.
 • Mixed Media
  Provides a framework for learners to conceptualise and create innovative artworks. Mixed media moves beyond the use of traditional media alone, encouraging an experimental and open-ended approach to artmaking.

Design and Design Theory

 • Textile Design
  Offers a combination of practical, theoretical and bold experimental approaches to assist learners in creating their own fabric designs using screen printing.
 • Jewellery Design
  Learners make use of conventional metal work, technical building techniques and knowledge of design practises to create wearable metal jewellery. They work predominantly in brass and copper, although mixed media is encouraged.

Public Speaking & Debate

DEBAT
Dis ‘n aktiwiteit wat jou leer om te redeneer en kwessies te ontleed en op jou voete te dink en ons neem aan verskeie kompetisies deel soos: ATKV-Debatskompetisie; WOW-Debat tydens Woordfees en Dink-of-Sink by Hoërskool DF Malan.

The English debating consists out of three to five speakers in each team. We take part in the Boland League every Wednesday at Stellenbosch University. It gives the learners the opportunity to compete against different schools each week. Our team is ranked under the top 10 teams in the Western Province. Two of our learners were chosen to take part in the National Debating trails this year. This year we took part at the All Girls’ Festival where we reached the semi-finals. English debating is a fun activity were you debate about current economic and social issues.

LAERSKOOL-REDENAARS

Gr 2-7 leerders wat kans sien, word ingeskryf vir die ATKV en OPPIE TONG AF/ON THE TIP OF YOUR TONGUE Redenaarskompetisies. ON THE TIP OF YOUR TONGUE caters for home and additional language speakers.  Die ATKV-temas is reeds vanaf Oktober op hulle webtuiste beskikbaar. Speakers may choose any topic for the ON THE TIP OF YOUR TONGUE competition. 

HOëRSKOOL-REDENAARS

ATKV

Die doel van hierdie kompetisie is om Afrikaans onder die jeug te bevorder en die jeug te bemagtig om in Afrikaans ‘n leidende rol te speel. Daar is twee hoofkategorieë, naamlik Junior en Senior, wat weer verder onderverdeel word in Huistaal en Addisionele Taal. Die leerders kan kies of hulle voorbereide of onvoorbereide toesprake wil lewer.

Oppie Tong Af

Oppie Tong Af streef daarna om vir die jeug van Suid-Afrika (graad 1 tot 12) ‘n platform te skep waarop redenaars hul sê kan sê. ‘n Mens werk te hard aan ‘n toespraak om dit net een- of tweemaal te doen. Hier is ook geleentheid vir Engels Huistaalleerders om deel te neem. Daar is voorbereide en onvoorbereide kategorieë om aan deel te neem en verskillende soorte toesprake kan gelewer word, byvoorbeeld: beredenerend-, vermaaklikheid- en motiveringstoesprake. Daar is ook ‘n spantoespraakopsie.

Podiumpret (voorheen bekend as Kansvatter)

Hierdie kompetisie word in samewerking met die Taalmuseum aangebied en verloop in die fases: In die skool, streekbasis en finaal. Dit is nog ‘n geleentheid vir die redenaars om hul eie vaardighede aan ander deelnemers se vaardighede te meet en meer ervaring te verkry in die redenaarskuns.

Daar is ook ‘n afdeling vir lees waaraan leerders kan deelneem.