Ihlumelo en HMS berei saam voor vir Junie eksamen

Die jaarlikse voorbereiding vir die Junie matriekeksamen het begin waar HMS hande vat met Ihlumelo Sekondêre Skool.

Daar word saam voorberei vir Rekeningkunde, Wiskunde en ook Verbruikerstudie.

Baie sterkte met alle voorbereiding!