Experience the

PAARL GIRLS' HIGH MAGIC

FOR THE PRIMARY LEARNERS

Many people are unaware of the fact that Paarl Girls’ High School has a dynamic and vibrant Primary School department.

We are relatively small and can accommodate one class per grade. This creates a unique situation where most teachers know all the Primary School learners and parents very well. Knowing the circumstances of each child, enables us to support learners better and to form important partnerships with our parents.

Ons skool se grondslagfase klasse word daagliks in dubbelmedium aangebied en dit stel die leerders bloot aan hul addisionele taal, sodat hulle met gemak beide tale kan gebruik en verstaan. Daar is daagliks ‘n assistent in elke klas om te help met die ekstra uitdagings van die twee tale, asook vir ekstra aandag en ondersteuning met intervensie. Ons toegewyde onderwyseresse werk nou saam met ouers om ‘n optimale leerruimte vir die leerders te skep. Ons het spesialis onderwyseresse wat een maal ‘n week lesse aanbied in kuns, klasmusiek, rekenaarvaardighede en LO. Ons het ‘n verpligte sportuur aan die einde van elke dag waar elke leerder aan alle laerskoolsporte blootgestel word. Ons het bekwame sportafrigters vir tennis, swem, atletiek, hokkie en netbal en ‘n Kinderkinetikus sien ook weekliks elke klas om hul denke verder te stimuleer.

Ons leerders is ook vertroud met Google Classroom. Ons gebruik dit as ‘n hulpbron om huiswerk vir ouers te vergemaklik deur videos op te laai om metodes van bewerking te demonstreer.

Our Grade 4 to 7 classes are dual-medium and tuition is in both English and Afrikaans. Teachers switch between the two languages while teaching, but subject terminology is repeated in both languages. This is to our learners’ advantage as they become familiar with subject terminology of both languages during the same lesson. 

Both Afrikaans and English are taught on Home Language level and our girls are well prepared to enable them to continue with Home Language in both languages when they progress to the High School.

Our Grade 4 to 7 classes are split into smaller groups of between 18 and 22 learners for most of their subjects. Dedicated and experienced teachers teach all the CAPS subjects, but specialist teachers teach Technology, Visual Art, Class Music and isiXhosa. Specialist High School teachers are also involved in teaching certain subjects to the Grade 7s. This helps prepare them better for what is required for that subject in Grade 8 and 9. We are of the opinion that this makes the transition from Grade 7 to 8 much easier.

Being a Google School, we make use of Google Classroom to enhance our tuition and we also make use of e-books via the ITSI-platform. Our girls have access to a well-equipped Computer Centre where they do integrated projects for assessment in certain subjects.

All our classrooms have data projectors and some classes also have Interactive whiteboards.

In addition to our academic program, we also offer a wellness program, with Choice Theory as the backbone. We believe that happy learners will perform to the best of their ability.

We aim to prepare our girls well enough to enable them to be versatile, confident and successful learners when they go to High School.

Akademiese

ERKENNING

EERSTE
KWARTAAL

 • Sertifikate vir alle leerders wat een van die Top 7 presteerders per vak is
 • Ster lapelknopies vir die Top 10 leerders met die hoogste gemiddelde prestasie

TWEEDE
KWARTAAL

 • Sertifikate vir alle leerders wat een van die Top 7 presteerders per vak is
 • Ster lapelknopies vir die Top 10 leerders met die hoogste gemiddelde prestasie
 • Vorderingsertifikate vir alle leerders wat ‘n verbetering in hul gemiddelde prestasie toon

DERDE
KWARTAAL

 • Sertifikate vir alle leerders wat een van die Top 7 presteerders per vak is
 • Ster lapelknopies vir die Top 10 leerders met die hoogste gemiddelde prestasie
 • Vorderingsertifikate vir alle leerders wat ‘n verbetering in hul gemiddelde prestasie toon

VIERDE
KWARTAAL

 • Sertifikaat vir prestasie bo 80% gemiddeld vir Graad 4 tot 7
 • Toppresteerder per vak per graad – Merietesertifikaat
 • Top 3 Gemiddelde prestasie per Graad – Boekprys
Vanaf 10de klasposisie

Merietesertifikaat

Vakpryse vir 1ste posisie per vak

Geskenkbewys

Top 3 Gemiddelde persentasie

Geskenkbewys

Toppresteerder

Dux-toekenning

Tweetaligheid

Geskenkbewys

Algemene Kennis

Trofee & Sertifikaat