Art

AT PAARL GIRLS' HIGH

We encourage our learners to think and act creatively, thus developing critical thinking and problem-solving skills that can be applied in all areas of learning.

DRAMA

Through drama, learners are encouraged to up take responsibility and make choices – to participate in and guide their own learning.

Ons weeklies uurlange dramaklasse aan vir die laerskoolleerders vanaf Graad 2 tot 7 aan. Ons is met die Paarl Eisteddfod geaffilieer.  Die skool kan individuele leerders inskryf indien hul wil deelneem.  Die dramaklasse streef daarna om leerders met persoonlikheids-, sosiale- en verbale – vaardighede toe te rus.

INTERSCHOOLS ARTS FESTIVAL

During the month of May, we present our annual Interschools Arts Festival.  Our actors and actresses, participate against learners from Boys Primary School and Gimnasium Primary School. There is a variety of categories for Grade R to Grade 7 learners to participate in.  Category winners are rewarded with special Interschools Arts Festival medals.

Drama-leerders en ook nie-drama-leerders kry die geleentheid om tydens hierdie fees hulle talente ten toon te stel d.m.v spreekkore, voordrae, monoloë, prosas en tweesprake. There are also categories for English choral verses, recitations, monologues, proses and dialogues.

INTERSCHOOLS ARTS FESTIVAL

Die laerskool bring elke tweede jaar ‘n produksie op die planke.  Alle leerders vanaf die Pixie- tot die Graad 7 klas neem in die vorm van danse deel.  Hoofkarakters en dansgroepe oefen baie hard saam met die drama afrigter en klasonderwysers om ‘n kwaliteit produksie op die planke te bring.  Hierdie produksies gee al die leerders die geleentheid om hul kreatiwiteit ook op kultuurvlak uit te leef.

JUNIORKOOR

Die juniorkoor word beskou as nog een van die skool se belangrike buitemuurse aktiwiteite.

Die junior koor is vir dogters van Graad 1 (vanaf kwartaal 2) tot Graad 3. Alle dogters wat graag deel wil wees van die junior koor, moet ‘n oudisie aflê en slaag by die koorafrigter. Dit is dus voorwaar ‘n prestasie om aan die junior koor te behoort.

Die eerste twee oefeninge maak deel uit van die oudisie. Kooroefeninge vind een maal elke week plaas tydens skoolure, op ‘n spesifieke dag en tyd. Bywoning van kooroefeninge is verpligtend en daar word verwag van elke koorlid om stiptelik en netjies aan te tree. Elke koorlid dra by tot die koor se vordering en mooi klank.

Die Juniorkoor neem ook deel aan die Paarl Vallei Eistedfod.

SENIORKOOR

Die seniorkoor van Hoër Meisieskool Paarl bestaan uit ongeveer 60 lede van Graad 4 tot 7. Die koor oefen gedurende skooltyd en tree op tydens saal byeenkomste en ander skool geleenthede. Die koor neem ook jaarliks deel aan die Paarl Vallei Eisteddfod

REDENAARS

Enige leerder van Graad 2 tot 7 mag aan Redenaarskompetisies deelneem.  Indien daar groot belangstelling is, sal ‘n interne kompetisie gehou word om by die toelaatbare inskrywings van kompetisies te hou. Die skool doen alle inskrywings namens die leerder.

Leerders het elke middag tot 16:00 geleentheid om hulp vir die skryf en aanbied van toesprake te ontvang.  Die aankoop van toesprake word ten sterkste ontmoedig.  Sover moontlik word gepoog om ATKV temas as mondelinge te gebruik, met die Redenaarstoespraakformaat as riglyn.

PUBLIC SPEAKING<

Our Public Speaking learners participate in the Home Language and Additional Language categories of the AKTV and in both Afrikaans and English in the On the Tip of Your Tongue competitions.  Only Afrikaans persuasive speeches are allowed at the AKTV competition.  On the Tip of Your Tongue caters for persuasive, motivational and entertainment speeches in the individual category and persuasive speeches in the team category.  Speakers may choose any topic and all entries are done by the school.

Public speaking is an excellent way of building personal development on many levels, since improving communication skills is helpful in almost every area of life.

ORKES

Ons Laerskoolorkes bestaan uit leerders van Graad 4 tot 7. Die orkes oefen op ‘n weeklikse basis en tree gereeld by skoolfunksies en Eisteddfods op. In hierdie orkes word dogters van ‘n jong ouderdom af gewoond gemaak om in ‘n ensemble te speel en die genot om saam musiek te maak, te ervaar.

MUSIEKONDERRIG

Ons bied musiekonderrig in die volgende instrumente:

  • Viool
  • Klavier
  • Sang
  • Dwarsfluit
  • Tjello
  • Blokfluit
  • Kitaar
  • Baskitaar
  • Ukulele
  • Dromme