CHARACTER

DEVELOPMENT AND GROWTH

through activity & sport

Creating good

SPORTSMANSHIP AND CHARACTER THROUGH SPORT

Die rol van fisiese ontwikkeling speel ’n baie groot rol in die emosionele ontwikkeling van enige kind.  Daarom is dit vir Hoër Meisieskool Paarl baie belangrik dat al ons dogters aan sport moet deelneem, met die klem op maksimale deelname en genot! Vir HMS Paarl is deelname, spanwerk, sportmangees en gereelde deelname net so belangrik as die individu wat groot hoogtes bereik. Ons bied ’n groot verskeidenheid sportsoorte aan:

Somer seisoen – Atletiek, Tennis, Swem en Tweekamp
Winter seisoen – Netbal, Hokkie, Landloop, Skaak en Muurbal

Deelname aan sport is nie verpligtend nie, maar ons moedig al ons leerders aan om ten minste aan een winter- en een somersport deel te neem. In alle sportsoorte streef ons daarna om soveel as moontlik spanne in die liga in te skryf. Aangesien maksimale deelname vir ons baie belangrik is, poog ons om in al die sportsoorte topafrigters te verskaf en waar die behoefte hom voordoen, maak ons ook van buite-afrigters gebruik.  Afrigters word gereeld op kursusse gestuur sodat hulle te alle tye op hoogte kan bly van die nuutste verwikkelinge in die betrokke sportsoort.

Ons sportfasiliteite sluit die volgende in: multi-funksionele Astro-oppervlak, atletiekfasiliteite, 6 netbal- en tennisbane en ’n half-olimpiesestandaard swembad. Ons top spanne neem gereeld aan toernooie deel en gaan jaarliks op toere en kursusse buite die Wes-Kaap.

General Sport Queries: sport@paarlgirlshigh.com

ATHLETICS

At Paarl Girls’ High our goal is for athletics to reach new heights in the next 5 years. We have world standard tartan long jump,triple jump and high jump facilities. Track items are practised at Brug Street athletics track whilst field items are practised at the school. We participate at Prestige, 4M, Interschools and GHS Relay Athletics meetings. We currently have 39 athletes in the Central Boland Team, 8 athletes in the Boland Team and 5 Athletes in the Western Cape Team. Four athletes obtained medals at the SA Junior National Championships.

Primary School: adippenaar@paarlgirlshigh.com
High School: mvisagie@paarlgirlshigh.com

BIATHLON

We have athletes in the Boland Team who participate at the SA Biathlon Championships.

Primary School & High School: tferreira@paarlgirlshigh.com

TENNIS

In die afgelope 5 jaar gaan tennis by HMS van krag tot krag. HMS het 6 tennisbane. Professionele tennisafrigting deur Edge Tennisakademie word deur die jaar aan topspelers gebied. 

We participate in the following events: Agnes Pauw, Gerrie Berner, Interschools, All Girls’ Festival, Amanda Coetzer, Absolut Menlo, Marilie Moolman and CR v.d. Merwe Curro tennis tournaments.

Primary School: hrust@paarlgirlshigh.com
High School: mdreyer@paarlgirlshigh.com

MUURBAL

Hoër Meisieskool Paarl se Muurbal speel elke jaar in die Boland A-liga en speel ook jaarliks by die All Girls’ Festival.

High School: lkemp@paarlgirlshigh.com

SKAAK

Graad 1 tot 3 leerders kry weekliks ‘n uur skaak afrigting.
Graad 4 tot 7 leerders kry weeklikse afrigting en neem dan ook deel aan die Kaapse Wynland liga.

Primary School: astrangfeld@paarlgirlshigh.com
High School: hcoetzee@paarlgirlshigh.com

SWEM

Professionele swemmers affilieer by swemklubs in die Paarl. Daar is ‘n swembad by die skool. Alle ander swemmers oefen by HMS. Ons neem ook jaarliks deel aan die 4M, Interskole en verskeie ander plaaslike swemgalas.

Primary School: tvandervyver@paarlgirlshigh.com
High School: sfourie@paarlgirlshigh.com

HOCKEY

At Paarl Girls’ High, we pride ourselves by having 15 High School teams that compete against strong Boland and Wertern Cape hockey teams from March to August. With the use of our astro turf and excellent coaches, we have grown in number and strength in recent years. 

The Primary School has practice time, as well as home games on the astro. Our focus is on developing the individual to be part of a fun, challenging and learning hockey environment.

We participate in the following hockey days, clinics and tournaments: 
HIGH SCHOOL – St Mary’s Investec Hockey Festiival, DF Malan coaching clinic, All Girls’ Festival, The Cape Town International Hockey Festival, Bloemhof u.16 Tournament, Rustenburg u.16 Tournament, Paarl Vallei coaching clinic, Kwagga Junior Hockey Tournament and Interschools.
PRIMARY SCHOOL – Parel Vallei coaching clinic and various hockey days.

Primary School: abeukes@paarlgirlshigh.com
High School: akeevy@paarlgirlshigh.com

NETBAL

Die skool het van die begin af uitgeblink op sportgebied en hierdie tradisie word vandag nog deur ons netbalspelers voortgesit. HMS het ses netbalbane. Vyf bane is onlangs opgegradeer sodat kitsnetbal, genaamd “Fast 5”, hier gespeel kan word.

We participate in the following events: GHS Netball Sports Day, Interschools, All Girls’ Festival, Wildeklawer Tournament, Nasional Top Schools Competition and Waterkloof Netball Festival.

Primary School: lcronje@paarlgirlshigh.com
High School: rneethling@paarlgirlshigh.com

BUITESKOOLSE SPORTSOORTE

Leerders wat aan SASCOC-erkende sportsoorte deelneem wat nie by HMS aangebied word nie en op hoë vlak presteer, moet amptelike bewyse van hul prestasies, op ‘n briefhoof van die betrokke sportliggaam, verskaf. SACOC-erkende sportsoorte se prestasies sal deur die sportkomitee en bestuurspan van die skool oorweeg word om sodoende ook aan hierdie leerders erkenning te gee. Ons het ook provinsiale en nasionale verteenwoordiging in buitesporte gehad.

Noodhulp

Leerders kan lede van ons noodhulpspan word deur ‘n Vlak III-Noodhulpsertifikaat te verwerf op eie koste. Deur die jaar word daar ook sportbeseringskursusse deur kundiges aangebied om ons spanlede se kennis uit te brei. Die spanlede doen diens by al ons tuiswedstryde.