WE ARE

STRONGER TOGETHER

There is no one giant step that does it. It’s a lot of little steps that make a difference.

Wellness

AT OUR SCHOOL

At Paarl Girls’ High we believe that wellness is an active process of becoming aware of and making choices towards a healthy and fulfilling life. It is a dynamic process of change and growth.

As opvoeders van jong dames, wat met selfvertroue die toekoms met al sy uitdagings en besluite moet ingaan, is ons altyd op soek na metodes om ons dogters spesifieke vaardighede te leer wat sal bydra tot hulle sukses. Lewenssukses hang grootliks van emosionele intelligensie en sosiale vaardighede af.

As teachers, we believe that it is our responsibility to understand and accept the learners in the classroom. We wish to create an environment in which learners learn to be in control of their thoughts and actions and acquire the skills to make positive choices. We believe that by choosing their own core values like punctuality, respect, trust, honesty and participation, the learners will create a framework of appropriate classroom and social behaviours.

Wellness in Girls’ High focuses on the following:

  • Mass sport participation creates the awareness of the benefits of a healthy, active life style.
  • A focus on the mental health of learners encourages healthy personal and social skills. Our wellness committee is learner-driven and encourages peers to feel comfortable about their needs and concerns.
  • The staff is the powerhouse of the school. Various programmes and training sessions enable teachers to approach their work holistically and confidently.
Wellness 1
Wellness 2

Sosiale verantwoordelikheid

REACH OUT

Reach Out is ‘n liefdadigheidsgroep eie aan HMS Paarl. Hierdie groep is in 2007 deur een van ons leerders gestig en is vandag steeds besig om ‘n verskil in ander mense se lewens te maak.

Enige leerder vanaf Graad 8 tot 12 is welkom om deel te neem aan die uitreike wat deur die komitee van Graad 12-projekleiers gereël word. Alle HMS Paarl leerders en ouers is altyd welkom om idees of bydraes ten opsigte van hierdie aktiwiteite te lewer.

  • Aktiwiteite en uitreike sluit die volgende in:
    Besoeke aan plaaslike ouetehuise en kinderhuise.
  • Die uitdeel van toebroodjies aan behoeftige laerskole in die plaaslike gemeenskap.
  • Insameling van skoene en skenkings van noodsaaklike items aan behoeftige kinders in die omgewing.
  • Skenkings aan behoeftige dagsorgsentrums in die plaaslike gemeenskap.
  • Fondsinsamelings om finansiële bydraes te maak aan plaaslike behoeftige instansies.

Wellness Project

IHLUMELO

In 2015 Ihlumelo Senior Secondary School contacted Paarl Girls’ High for support with their Accounting learners of whom only 47% passed the subject.  We started workshops where the learners of Paarl Girls’ High, with the support of the Accounting teachers, worked through exam papers with the learners of Ihlumelo. During that year the pass rate of the Ihlumelo accounting learners rocketed to 92%.

The partnership between the two schools has been continuing ever since. The corporate sector of Paarl has also become involved. Mpact provides all the necessary printing paper and files and SPAR provides snacks for the learners.

Ghs_Wellness_Ihlumelo